Základní škola Letohrad, Komenského 269, okres Ústí nad Orlicí
v
v

Změny v rozvrhu Monday 6. 12.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Čečetková Eva - .... VeDo - - .... ....
Drnovská Lenka - Van Van Van Van .... - - -
Chomová Kristýna - - - Krej - - - - -
Michalcová Vendula - .... Pra Hat .... - .... - -
Musil Věroslav - - .... .... - - - .... ....
Nožková Petra - .. .. Pu .... .... - - -
Pešek Petr - .... .... .... MaPe VeDo - - -
Pupík Petr - -
Smíšková Kateřina - - - - - - - - -
Veselá Ivana - - - - - - -
Vrábel David - - - - - - - .... -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Augustová Helena
1 změna Cj 2.A DisV
2 změna M 2.A DisV
4 změna Cj 2.A SamS
Bílek Fadrná Veronika
8 změna Hv 8.A SamS
Čadová Kateřina
5 změna Pc 9.B (Dív)+ zrušeno
6 změna Pc 9.B (Dív)+ zrušeno
Čečetková Eva
1 změna Z 6.A DisV
Felgrová Veronika
1 změna M 4. DisV
2 změna Cj 4. DisV
3 změna Vla 4. SamS
4 změna Cj 4. SamS
Freislerová Eva
4 změna Cj 6.A DisV
8 změna Pp 6.A DisV
Hatková Jarmila
3 supl. (MiV) D 9.A 1
6 navíc Vv 9.A mim 1
Kacálková Petra
1 navíc Cj 9.B mim 2
2 změna M 7.A DisV
Kožnarová Jitka
1 změna M 8.B DisV
2 změna M 6.A DisV
4 změna M 8.A DisV
Krejčová Tereza
3 spojeno (Cho) Cj 7.B
3 změna Tv 7.A (Chl) SamS
4 změna Tv 7.A (Chl) SamS
6 změna Tv 8.A (Dív) SamS
Kubelková Jana
2 změna Tv 2.B DisV
Pecháčková Markéta
1 změna Aj 7.A (Aj_1) DisV
2 změna Aj 8.B (Aj_1) DisV
3 změna Aj 8.A (Aj_1) DisV
4 spojeno (Pe) Aj 9.B (Aj_2)
5 změna D 8.A DisV
Peřinová Marcela
3 změna Tv 7.A (Dív) SamS
4 změna Tv 7.A (Dív) SamS
5 změna Tv 6.A (Chl) SamS
6 změna Tv 6.A (Chl) SamS
7 přesun << Pp 9.A mim z 8. hod
8 přesun >> Pp 9.A na 7. hod
Pomikálková Veronika
3 změna Aj 6.A (Sk_1) DisV
5 změna Aj 4. (Sk_1) SamS
Pražáková Ilona
2 supl. (MiV) Cj 9.A 1
Pupík Petr
1 odpadá M 9.B (Sk_2) zrušeno
2 navíc M 9.B mim 2
2 odpadá M 9.B (Sk_1) zrušeno
3 supl. (NoPe) D 9.B 1
Rybka Evžen
5 navíc Vv 9.B mim 2
5 změna Vv 9.B (Chl)+ zrušeno
6 navíc Vv 9.B mim 2
6 změna Vv 9.B (Chl)+ zrušeno
Skalická Šárka
5 změna Tv 6.A (Dív) SamS
6 změna Tv 6.A (Dív) SamS
Tomková Pavlína
1 změna Cj 2.B DisV
3 změna M 2.B SamS
4 změna Aj 2.B SamS
Vaňousová Renáta
1 supl. (Dr) Cj 1. 1
2 supl. (Dr) Cj 1. 1
3 supl. (Dr) M 1. (Sk_2) 1
4 supl. (Dr) M 1. (Sk_1) 1
Veselá Ivana
3 změna Tv 2.A SamS
5 změna Aj 4. (Sk_2) SamS
Veselá Dominika
4 supl. (Če) Z 6.B Přír 1
5 spojeno (Pe) Aj 7.B (Aj_1)
Změny v rozvrzích tříd
1.
1 Cj supluje Van (Dr)
2 Cj supluje Van (Dr)
3 M Sk_2 supluje Van (Dr)
4 M Sk_1 supluje Van (Dr)
2.A
1 Cj DisV změna Aug
2 M DisV změna Aug
3 Tv SamS změna Ve
4 Cj SamS změna Aug
2.B
1 Cj DisV změna Tom
2 Tv DisV změna Kub
3 M SamS změna Tom
4 Aj SamS změna Tom
4.
1 M DisV změna Fel
2 Cj DisV změna Fel
3 Vla SamS změna Fel
4 Cj SamS změna Fel
5 Aj Sk_1 SamS změna Pom
5 Aj Sk_2 SamS změna Ve
6.A
1 Z DisV změna Če
2 M DisV změna Kož
3 Aj Sk_2 DisV změna Če
3 Aj Sk_1 DisV změna Pom
4 Cj DisV změna Fre
5 Tv Chl SamS změna Per
5 Tv Dív SamS změna SaSk
6 Tv Chl SamS změna Per
6 Tv Dív SamS změna SaSk
8 Pp DisV změna Fre
6.B
4 Z Přír supluje VeDo (Če)
7.A
1 Aj Aj_2 DisV změna Pe
1 Aj Aj_1 DisV změna MaPe
2 M DisV změna Kac
3 Tv Dív SamS změna Per
3 Tv Chl SamS změna Krej
4 Tv Dív SamS změna Per
4 Tv Chl SamS změna Krej
5 D DisV změna NoPe
7 Pc Dív SamS změna Če
7 Pc Chl SamS změna Mu
8 Pc Dív SamS změna Če
8 Pc Chl SamS změna Mu
7.B
3 Cj spojí Krej (Cho)
5 Aj Aj_1 spojí VeDo (Pe)
8.A
1 Cj SamS změna MiV
2 Fy SamS změna Mu
3 Aj Aj_1 DisV změna MaPe
3 Aj Aj_2 DisV změna Pe
4 M DisV změna Kož
5 D DisV změna MaPe
6 Tv Dív SamS změna Krej
7 Tv Chl SamS změna Vrab
8 Hv SamS změna Bil
8.B
1 M DisV změna Kož
2 Aj Aj_1 DisV změna MaPe
2 Aj Aj_2 DisV změna Pe
4 Cj DisV změna MiV
9.A
2 Cj supluje Pra (MiV)
3 D supluje Hat (MiV)
5 Vv Chl odpadá (Ryb)
5 Pc Dív odpadá (Ca)
6 Vv mim navíc Hat
6 Vv Chl odpadá (Ryb)
6 Pc Dív odpadá (Ca)
7 Pp mim přesun << Per z 8. hod
8 Pp přesun >> na 6.12. 7. hod
9.B
1 Cj mim navíc Kac
1 M Sk_2 odpadá (Pu)
1 Cj Sk_1 odpadá (NoPe)
2 M mim navíc Pu
2 M Sk_1 odpadá (Pu)
2 Cj Sk_2 odpadá (NoPe)
3 D supluje Pu (NoPe)
4 Aj Aj_2 spojí MaPe (Pe)
5 Vv mim navíc Ryb
5 Pc Dív odpadá (Ca)
5 Vv Chl odpadá (Ryb)
6 Vv mim navíc Ryb
6 Pc Dív odpadá (Ca)
6 Vv Chl odpadá (Ryb)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou